• MY SOLAR P2 Poly Solar PV Panel 150w 155watt 160wp 165 Watt 170 w Perc Solar Pv Module

  MY SOLAR P2 Poly Solar PV Panel 150w 155watt 160wp 165 Watt 170 w Perc Solar Pv Mô-đun

  CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 sử dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu quả của các mô-đun, mang lại vẻ thẩm mỹ tốt hơn, làm cho nó hoàn hảo để lắp đặt trên sân thượng. Hiệu suất cao Hiệu suất chuyển đổi mô-đun cao hơn (lên đến 17,1%) được hưởng lợi từ công nghệ Tiếp xúc phía sau của bộ mô phỏng thụ động (PERC). Chống PID Hiệu suất tuyệt vời Chống PID đảm bảo hạn chế suy giảm điện năng cho sản xuất hàng loạt. Hiệu suất ánh sáng yếu Kính và bề mặt ô ...
 • MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 160w 165watt 170wp 175 Watt 180 w Perc Solar Pv Module

  MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 160w 165watt 170wp 175 Watt 180 w Perc Solar Pv Module

  CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 sử dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu quả của các mô-đun, mang lại vẻ thẩm mỹ tốt hơn, làm cho nó hoàn hảo để lắp đặt trên sân thượng. Hiệu suất cao Hiệu suất chuyển đổi mô-đun cao hơn (lên đến 17,65%) được hưởng lợi từ công nghệ Tiếp điểm phía sau của bộ mô phỏng thụ động (PERC). Chống PID Hiệu suất tuyệt vời Chống PID đảm bảo hạn chế suy giảm điện năng cho sản xuất hàng loạt. Hiệu suất ánh sáng yếu Văn bản bề mặt ô và kính cao cấp ...
 • MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 215w 220watt 225wp 230 Watt 235 w Perc Solar Pv Module

  MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 215w 220watt 225wp 230 Watt 235 w Perc Solar Pv Module

  CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 sử dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu quả của các mô-đun, mang lại vẻ thẩm mỹ tốt hơn, làm cho nó hoàn hảo để lắp đặt trên sân thượng. Hiệu suất cao Hiệu suất chuyển đổi mô-đun cao hơn (lên đến 17,5%) được hưởng lợi từ công nghệ Tiếp xúc phía sau của bộ mô phỏng thụ động (PERC). Chống PID Hiệu suất tuyệt vời Chống PID đảm bảo hạn chế suy giảm điện năng cho sản xuất hàng loạt. Hiệu suất ánh sáng yếu Kính và bề mặt ô ...
 • MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 250w 255watt 260wp 265 Watt 270 w Perc Solar Pv Module

  MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 250w 255watt 260wp 265 Watt 270 w Perc Solar Pv Module

  CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 sử dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu quả của các mô-đun, mang lại vẻ thẩm mỹ tốt hơn, làm cho nó hoàn hảo để lắp đặt trên sân thượng. Hiệu quả cao Hiệu suất chuyển đổi mô-đun cao hơn (lên đến 18%) được hưởng lợi từ công nghệ Tiếp xúc phía sau được mô phỏng thụ động (PERC). Chống PID Hiệu suất tuyệt vời Chống PID đảm bảo hạn chế suy giảm điện năng cho sản xuất hàng loạt. Hiệu suất ánh sáng yếu Kết cấu bề mặt kính và tế bào tiên tiến ...
 • MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 280w 285watt 290wp 295 Watt 300 w Perc Solar Pv Module

  MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 280w 285watt 290wp 295 Watt 300 w Perc Solar Pv Mô-đun

  CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 sử dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu quả của các mô-đun, mang lại vẻ thẩm mỹ tốt hơn, làm cho nó hoàn hảo để lắp đặt trên sân thượng. Hiệu suất cao Hiệu suất chuyển đổi mô-đun cao hơn (lên đến 18,01%) được hưởng lợi từ công nghệ Tiếp điểm phía sau được mô phỏng thụ động (PERC). Chống PID Hiệu suất tuyệt vời Chống PID đảm bảo hạn chế suy giảm điện năng cho sản xuất hàng loạt. Hiệu suất ánh sáng yếu Văn bản bề mặt ô và kính cao cấp ...
 • MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel335w 340watt 345wp 350 Watt 355 w Perc Solar Pv Module

  MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel335w 340watt 345wp 350 Watt 355 w Perc Solar Pv Module

  CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 Pin mặt trời thanh cái 5/6/9 sử dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu quả của các mô-đun, mang lại vẻ thẩm mỹ tốt hơn, làm cho nó hoàn hảo để lắp đặt trên sân thượng. Hiệu quả cao Hiệu suất chuyển đổi mô-đun cao hơn (lên đến 17,93%) được hưởng lợi từ công nghệ Tiếp xúc phía sau của bộ mô phỏng thụ động (PERC). Chống PID Hiệu suất tuyệt vời Chống PID đảm bảo hạn chế suy giảm điện năng cho sản xuất hàng loạt. Hiệu suất ánh sáng yếu Kính cao cấp và bề mặt ...